Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc chính sách bảo mật: chính sách này mô tả các thông tin cá nhân mà Fmi.vn thu thập được và cách chúng tôi sử dụng thông tin này để:

1.Giới thiệu

Fmi.vn tôn trọng và bảo vệ nghiêm ngặc sự riêng tư của người dùng. Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Quy định sử dụng để hiểu rõ hơn về các hành vi được phép và không được phép thực hiện tại hệ thống Fmi.vn.

2. Thu thập dữ liệu cá nhân?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, bạn sẽ cung cấp email, tên ,… chính xác để giúp Fmi.vn sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ, cũng như cung cấp đến bạn thông tin đầy đủ nhất.

3. Khi nào thông tin được thu thập?

Fmi.vn chỉ thu thập thông tin của bạn khi bạn đăng ký nhận thông báo

4. Thông tin được lưu trong bao lâu?

Khi bạn đăng ký thông tin thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn những thông báo, chỉ khi bạn yêu cầu dừng thì chúng tôi fmi.vn mới hủy gừi thông tin đăng ký nhận của bạn.

5. Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Fmi.vn sẽ thu thập các thông tin của người dùng nhằm mục đích sau:

Cải thiện những sai sót nhất thời

Cập nhật những thông tin mới nhất

Cung cấp các khuyến mãi mà ngân hàng hoặc tổ chức tài chính mang lại

6. Các bên thứ ba

Fmi.vn hoàn toàn không trao đổi, mua bán hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

7. Các chương trình liên kết

Fmi.vn có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi của các bên thứ ba trên Blog theo các chương trình liên kết. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, Fmi.vn không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang web liên kết.

8. Chương trình quảng cáo của Google

Fmi.vn có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo. Người dùng có thể chọn các quảng cáo của google và tất nhiên chúng tôi không toàn chịu tránh nhiệm về các quảng cáo mà google mang lại